H Ö L J E N

I en ständig cykel är vi förbundna med varandra och med jorden. Det är utgångspunkten för utställningen och manifesteras genom tolkningar av frön, puppor och blötdjursskal, som alla är höljen.

Clara Toksvig & Sara Mirkhani, Höljen (2023)

22/7–30/8 2023

Clara Toksvig & Sara Mirkhani

Höljen är tillfälliga kroppar som levande organismer befinner sig i medan de går från ett tillstånd till nästa. I utställningen blir de symboler för metamorfoser - det som är, det som kommer, det som har varit. Höljenas hårda skal skyddar ett mjukt, levande inre. I utställningen befinner de sig i olika stadier; några står kvar tomma efter att ha fullgjort sin uppgift, andra markerar början på ett nytt liv som växer fram. På samma sätt som höljena går keramikerns lera genom en transformation. I ugnens värme förvandlas den lösliga och förgängliga leran till keramikföremål som kan behålla sin hårda form i årtusenden.

"Höljen – det som är"

("Hylster – det som er")

I utställningen undersöks teman som förändring, förgänglighet och samhörighet genom keramiska skulpturer. Leran ses som en del av jordens cykliska rörelse. ”Genom våra skulpturer vill vi skapa en förbindelse till materialet och naturen.”

Clara Toksvig och Sara Mirkhani utbildade vid Det Kongelige Akademi i Danmark. ”Höljen” är deras första gemensamma utställning och den skapades till största delen under deras residens på Ifö Center hösten/vintern 2022-23. I februari visades ”Höljen” ("Hylster") på Officinet i Köpenhamn. Nu är de åter på Ifö Center – också det en cyklisk rörelse.

Konstnärerna önskar tacka Aarhus Kulturudviklingspulje, Beckett Fonden, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse och Ifö Center för stöd i arbetet med ”Höljen - det som är”.

Clara Toksvig

Sara Mirkhani