IFÖ CENTER & IFÖVERKEN

Iföverken

Iföverken (numera Geberit) är ett av Sveriges historiska keramikcentrum. Här har det funnits keramikfabriker ända sedan 1880-talet då man började bryta kaolin och kalksten i området. Kaolinleran lade grunden till keramikindustrin, medan kalkstenen användes för att framställa cement. Under en lång tid fanns även en plattfabrik på området.

Från tidigt nittonhundratal och fram till sjuttiotalet fanns starka kopplingar mellan Iföverken och Rörstrands i Lidköping. Rörstrands var ett dotterbolag till Iföverken från flytten till Lidköping i början av 1930-talet och ända fram till 1964. Under

denna epok var företagens högsta chefer två bröder som höll nära kontakt med varandra. Flera kända konstnärer och form-givare var verksamma på båda fabrikerna. Till Iföverkens utvecklingsverkstad kom de främst för att arbeta med egna storskaliga utsmyckningar. Gunnar Nylund, Ulla Viotti och Stig Carlsson är bara några. När Iföverkens utvecklingsverkstad stängdes på sjuttiotalet blev det glesare mellan konstnärsbesöken. Fabriksområdet stängslades in och det blev förbjudet för utomstående att besöka fabrikerna.

Från tidigt nittonhundratal och fram till sjuttiotalet fanns starka kopplingar mellan Iföverken och Rörstrands i Lidköping. Rörstrands var ett dotterbolag till Iföverken från flytten till Lidköping i början av 1930-talet och ända fram till 1964. Under denna epok var företagens högsta chefer två bröder som höll nära kontakt med varandra. Flera kända konstnärer och form-givare var verksamma på båda fabrikerna. Till Iföverkens utvecklingsverkstad kom de främst för att arbeta med egna storskaliga utsmyckningar. Gunnar Nylund, Ulla Viotti och Stig Carlsson är bara några. När Iföverkens utvecklingsverkstad stängdes på sjuttiotalet blev det glesare mellan konstnärsbesöken. Fabriksområdet stängslades in och det blev förbjudet för utomstående att besöka fabrikerna.

Ifö Center

Ifö Center har byggt upp ett förtroendekapital som gjort det möjligt att åter öppna upp delar av fabriksområdet för kulturverksamhet och turism. Kulturprojektet har sina lokaler inne på området. Här bedrivs hantverk och konstnärligt arbete, kursverksamhet, Artist-In-Residence program och mycket annat. För besökare ges guidade visningar.

1989 gjorde Ifö Ceramics förändringar som ledde till att nästan all verksamhet på isolatorfabrikens ovanvåningar upphörde. Sedan dess har de stått oanvända medan produktionen har fortsatt och expanderat på bottenvåningen. 2014 upplät fabriken 4.500 m² av de övre våningarna till utvecklingen av Ifö Center som byggde upp en omfattande kulturverksamhet. 2019 lades isolatorfabriken ner, och byggnaderna köptes av kulturprojektet Ifö Center via en crowdfunding kampanj. Samtidigt är industriområdet fortsatt aktivt och de övriga tre fabriken runt kulturcentret är fortfarande i full drift.

I lokalerna kring Ifö Center fanns fram till 2019 fyra olika keramikfabriker i drift, idag är tre kvar. Tillverkningen innefattar allt från pytteliten specialkeramik, proppar och armaturer till sanitetsporslin och (fram till 2019) gigantiska isolatorer. De minsta produkterna ryms i en tändsticksask och de största var upp till tolv meter höga. Exporten sker till hela världen.

Bild: "T-Rex" av ROA, 2014.

I direkt anslutning till fabriksområdet ligger Lerlagret med Ifö Center Konsthall. Runt konsthallen finns också stora delar av Ifö Center Utomhusgalleri, med gigantiska muralmålningar och verk av internationellt kända gatukonstnärer. På andra sidan om fabriken finns byns centrum med restaurang, bowling och prisbelönt biograf. På torget kan man se Gunnar Nylunds paradverk "Scanisaurus", ett av världens största keramiska verk som en gång tillverkades inne på Iföverken. Ifö Center erbjuder guidade visningar för grupper.

OBS! På grund av fabriksområdets säkerhetsregler kan barn under 15 år tyvärr ej besöka Ifö Center innanför grindarna. Vi ber om förståelse för detta. Följ oss på FB och se vad som är på gång.