BAKGRUND

– 2011

Konstnären Teresa Holmberg kommer till Iföverken i Bromölla för att inleda ett samarbete med isolatorfabriken Ifö Ceramics. I samband med besöket upptäcker hon att stora delar av fabrikens lokaler på ovanvåningarna har stått oanvända i 25 år. I vissa rum huseras fåglar fritt. Maskiner och gammalt bråte är täckta med ett tjockt dammlager, men ljuset är mycket vackert och ytorna enorma – över 7000m². Kanske kan man göra något? Efter samtal med dåvarande platschef Torsten Wetterqvist börjar Holmberg skissa på en förstudie och söka finansiering.

– 2012

Förstudien ”Ett utforskande projekt" genomförs med stöd från Leader Skånes Ess. Konstnärerna Teresa Holmberg och Jonathan Haner får därmed möjlighet att flytta in på fabriken under några månader för att studera den fritt utifrån ett konstnärligt perspektiv. Resultatet blir en sammanställning av nya idéer och utvecklingsmöjligheter inom flera områden. En av idéerna är att skapa ett kulturcenter med KKV:er (Konstnärernas Kollektiv Verkstäder) och utställningshall.

– 2013

Teresa och Jonathan fortsätter att utforska fabriken på egen hand. Samtidigt fortsätter arbetet med att söka finansiering för ett större utvecklingsprojekt. Det övergripande målet är att öppna upp delar av Iföverken för turism och kulturverksamhet. I augusti går äntligen en ansökan till Leader Skånes Ess igenom och projektet får ta del av nationella EU-medel. Resten av året ägnas åt förberedelser.

– 2014

I januari startar EU-projektet ”Ifö Center”. Ett stort antal privatpersoner och företag engagerar sig ideellt eller som sponsorer. Ytterligare konstnärer och hantverkare knyts till projektet. Parallellt med mycket omfattande städ- och renoveringsarbeten genomförs kurser, guidade visningar och utställningar. Ett Artist-In-Residence-program startas och gatukonstnären ROA ger Bromölla ett nytt landmärke. Gamla maskiner rivs ut och kollektivverkstäder för yrkeskonstnärer börjar byggas upp. Ifö Ceramics fabrik upplåter över 4.500m2 till uppbyggnaden av Ifö Center och Bromölla kommun går in som huvudman under projekttiden. Projektet leder också till att hundratals originalformar tillhörande Gunnar Nylunds paradverk ”Scanisaurus” tas om hand för säker förvaring inne på Ifö Center. De fyra konstnärer Teresa Holmberg, Jonathan Haner, Ludvig Ödman och Anastasia Polubotko samt konsthantverkaren Alexander Krohn grundar i september föreningen Sambandscentralen Ifö Center.

– 2015

I mars slutredovisas projektets EU-finansiering och ansvaret för Ifö Center flyttas från Bromölla kommun till den nybildade ideella kulturföreningen Sambandscentralen Ifö Center. Föreningens ambition är att vidareutveckla både lokalerna och verksamheten. Målet är att göra Ifö Center till ett intressant besöksmål. Föreningen växer och består främst av yrkesverksamma konstnärer och konsthantverkare, men också volontärer och konstintresserade. Arbetet fortsätter - med utställningar, kursverksamhet, guidade visningar, KKV:er och med Artist-In-Residence-programmet. Två nya monumentalverk skapas på fabriksfasaderna; ett av Carolina Falkholt och ett av Gonzalo Borondo. Konstnärsgruppen på Ifö Center tar också emot beställningar och arbetar med offentliga utsmyckningsuppdrag.

– 2016

I april bildas en systerförening till Sambandscentralen; föreningen Ifö Center Exhibit som tar över utställningsverksamheten. Nu visas bland annat Arni Gudmundsson och Anne Weshinskey. Parallellt fortsätter Sambandscentralen arbetet med att utveckla kollektivverkstäderna, kursverksamheten, AIR och Ifö Center som helhet. Under våren beviljas regionalt stöd till två olika projekt; Scanisaurus 2.021 och Förstudie om Ifö Center. Kollektivet arbetar parallellt med båda projekten. Förstudien ger oss möjlighet att besöka och nätverka med andra aktörer inom infrastrukturen för bildkonst både i närområdet, interregionalt och internationellt. Scanisaurus-projektet handlar om att bevara och vidareutveckla platsens kulturarv. Inne i utställningshallen börjar vi bygga en speciell Scanisaurus-avdelning. Under sommaren upplåter I.C. arbetslokaler till Tomma Rum, ett mobilt konstnärskollektiv. Ett sextiotal konstnärer från olika länder kommer till Ifö Center via Tomma Rum. Vi deltar i Destinationsutvecklingsprocessen och arbetar med att utveckla guidade visningar. I augusti utses Milu Correch från Argentina till årets AIR och skapar ett nytt storskaligt konstverk på fabrikens fasad. I december flyttar utställningsverksamheten över till Sparbankshallen (BFCAB:s lokal) där utställningarna kan ses av alla åldrar.

– 2017

Ifö Center bygger upp en konsthall i Sparbankshallen och visar nio olika utställningar under året. Bland utställarna finns Fredrik Lindqvist, Thale Vangen och Milu Correch. I februari genomförs en experimentell workshop med KKV Grafik i Malmö. Under vintern/våren byggs ett nytt grafikrum och Ifö Center startar ett samarbete med Folkuniversitetet i Kristianstad. Viktoria Kindstrand kommer i mars och blir den första AIR som inte arbetar med gatukonst. Hon väljer i stället en längre vistelse på Ifö Center och arbetar fram en ny utställning. AIR-programmet fortsätter i maj med Kim DeMåne som spränger gränserna för utomhusgalleriet. Hans verk målas utanför fabriksområdet på Lerlagret mellan Ifö Center och Sparbankshallen. På torget framför Sparbankshallen växer Teresa Holmbergs tredimensionella verk "Living Room" fram. Mosaikpelarna kom på plats redan i slutet av 2016, nu får de sällskap av fler keramiska pelare och nio stora sittskulpturer i keramik och fiberbetong. Ifö Centers verksamhet har nu visuellt förändrat stora delar av samhällets centrum och projektet tilldelas Rotarys miljöpris. Bakom kulisserna avslutas det gigantiska arbetet med värmeinstallationen på plan 3 och 4. Sedan 2014 har vi samlat begagnade element och installerat 984 meter rör. Strax innan jul uppträder jazzsångerskan Almaz Yebio för medlemmarna i Lilla Galleriet. "Förstudien om Ifö Center" avslutas.

– 2018

Det första året med regionala bidrag när Region Skåne beslutar att satsa på Ifö Center som resurscentra för bildkonst. Vi tilldelas dessutom riktade utvecklingsbidrag. Teresa Holmberg anställs som verksamhetsledare. Föreningen växer stadigt och vi är nu över 130 medlemmar. Ifö Center Konsthall drivs vidare och under året visas nio utställningar, med bl.a. Ida Thunström, Susanne DeMåne, Jan Kruse, Emma France Raff och Maher Abdel Aziz. Ifö Center deltar i "Konsten att Mötas" och Scanisaurusprojektet fortsätter med bland annat studiebesök till Valencia och Bornholm. I februari meddelar fabrikens ägare att de lägger ner. Vi fortsätter som vanligt trots den oro som beslutet orsakar. Ifö Center väljs in i den internationella nätverksorganisationen Trans Europe Halles på Parismötet. Kursverksamheten utökas och vi samverkar bl.a. med Konstitutet. Bakom kulisserna jobbar vi med infrastrukturen och utrustning till kollektivverkstäderna. I april sluts ett rivningskontrakt med kommunen för villan "Skansen" och ett nytt arbetsstipendium - AIR2 - utlyses. Totalt tar Ifö Center emot tolv stipendiater i residensprogrammen. Konstnärerna kommer från hela landet och från andra länder. Nya verk i Ifö Center Utomhusgalleri görs av Thiago Goms från São Paolo, Brasilien och Sigrid Wallskog från Skövde. Årets inbjudna Artist In Residence konstnär heter Terence Hammonds och kommer från Ohio, USA. Under sommaren arbetsleder Ifö Center kommunens feriearbetare ideellt och större delen av kalkbeläggningen på Scanisaurus-ödlorna (Europas största stengodsfontän) tas bort manuellt. Inne på Ifö Center arbetar Ahmad Alnabolsy med att restaurera de illa skadade originalformarna till fontänen så att nya delar ska kunna tillverkas för att ersätta skadade delar. I slutet av 2018 ställer fabrikens ägare ett ultimatum – köp fastigheten eller lämna byggnaden inom 10 månader. Vi håller extra årsmöte och beslutar att försöka köpa loss fabriken via en crowdfunding-kampanj. Det är hårt jobb, men Ifö Center får mycket kärlek. Otroligt många människor hör av sig och vill vara med och rädda Ifö Center.

– 2019

Crowdfunding-kampanjen fortsätter och vi kämpar för Ifö Centers överlevnad parallellt med den fortsatta driften och utvecklingen av verksamheten. Båda residensprogram fortsätter. Vi blir av med Skansen-villan som vi hyrt från kommunen, men lyckas med stöd från Region Skåne bygga upp ett nytt boende, H6, på kort gångavstånd från fabriken, konsthallen och stationen. Våra inbjudna Artists-In-Residence 2019 är Vera Bugatti från Italien och WD från Bali, Indionesien. Båda gör vars ett monumentalverk i utomhusgalleriet. Förra årets AIR – Terence Hammonds – kommer tillbaka för en utställning i konsthallen och parallellt monterar vi hans keramiska verk på polishuset, så utomhusgalleriet utökas med hela tre nya verk. Vi ger guidade visningar och berättar. Totalt tar vi emot arton konstnärer som stipendiater. Flera väljer att arbeta publikt i Lerlagret. Här håller vi flera workshopar för barn och testar utställningsverksamhet. Parallellt driver vi Ifö Center Konsthall i Sparbankshallen där vi bl.a. visar Christoph Mügge, Emille De Blanche, Malin Lager, Felice Hapetzeder och Sebastian Blomqvist. Totalt blir det nio utställningar under året. Ifö Center deltar i Trans Europe Halles Camp-meetings i Dresden och Timisoara.

I september lyckas vi köpa loss fabriken via Ifö Center Development AB (svb) – vårt eget vinstbegränsade bolag som alltid ska majoritetsägas och styras av vår ideella förening. Via crowdfunding-kampanjen har över 550 personer gått in och köpt stödaktier. Det fantastiska stödet gör att vi klarar handpenningen. Stödet gör också att Ivetofta Sparbank lånar oss resten av köpesumman mot borgen i både fabrik och boende. Den andra september köper Ifö Center den nedlagda isolatorfabriken som innefattar större delen av Lerlagret, Malverket, huvudbyggnaden, kontoret och kallagret. Nu börjar kampen för att få ordning på infrastruktur och driftskostnader. Vi utökar till två anställda som leder det dagliga arbetet. Medlemsantalet ökar och ligger på ca. 200 personer. I köpet ingår gips-och modellverkstaden som ska kunna ta emot beställningsjobb från konstnärer och konsthantverkare. Fler och fler kreativa kommer till Bromölla för att arbeta med sina projekt på Ifö Center. Under hösten genomför curatorgruppen SLAM en veckolång workshop med nitton keramiker från tolv länder. Vi håller sandgjutningskurs och står värd för en av Region Skånes workshopar om kulturella och kreativa platser. Delar av fjärrvärmen byggs om med stöd från Nymölla Pappersbruk, som fortsatt sponsrar oss med uppvärmning.

– 2020

Ifö Centers Kollektivverkstäder får för första gången stöd från Kulturrådet. Bidraget går till en ny stor keramikugn. Vi ljussätter Ifö Center Utomhusgalleri med stöd från Region Skåne via DIR-programmet och målningarna lyser upp natten. ICE beslutar att avsluta samarbetet med BFCAB och flyttar Ifö Center Konsthall från Sparbankshallen till våra egna lokaler i det gamla Lerlagret. Första utställningen i de nya lokalerna visar suggestiva audio-videoverk av Elin Maria Johansson, tidigare residenskonstnär. Italienske Davide Ronco låter publiken förstöra hans verk i konsthallen och naturen förstöra hans verk vid sjön. Bromölla kommun har fått ny politisk ledning som beslutar att skära ner Ifö Centers stöd till 10 000kr för hela 2020. Konsthallens stöd skärs ner till 9 000kr. Beslutet är ovanligt eftersom det går emot sakkunniga tjänstemäns och kommunens egen nämnds rekommendation på totalt ca. 75 000kr mer. Samtidigt höjs stödet från Regionen. Båda residensprogrammen fortsätter, liksom kurserna och de guidade visningarna. Vi tar emot en av Wanås konstnärer som stipendiat i ett samarbete med dem. Samarbeten kring residensverksamheten inleds med Danscentrum Syd - Ifö Center ska även ta emot dansare på residens. I februari startar Ifö Center ett Skapande Skola-projekt för alla kommunens treor och fyror, där vi åker ut till skolorna och pratar om konst med barnen – som också får göra egna verk ihop med konstnären Sebastian Blomqvist. Varje klass får fyra besök. Vi deltar i Nordic Hub-mötet i Lettland med målsättningen att utveckla ett nytt nätverk inom TEH med våra systerhus i Norden och de baltiska länderna. Ett samverkansprojekt med Lunds universitet kring 3D-utskrift av keramik startar under våren. I Tensta läggs Livstycket ner och Ifö Center får ta över deras 25m långa textiltrycksbord mot att vi hämtar på plats. Ca. tjugo vävstolar monteras upp i textilverkstaden när Gladans medlemmar flyttar in och går med i Ifö Center. Silververkstaden får ett eget rum och nytt silversmidesbord.

När pandemin slår till går verksamheten tillfälligt ner i varv med färre residenskonstnärer och mindre publik verksamhet, men tack vare de stora, luftiga lokalerna förblir verkstäderna öppna. Som fastighetsägare ställs vi inför nya utmaningar. Stora delar av elen måste byggas om, tak läcker och utemiljön behöver skötas. Vi tar ner 30 containrar med prima matjord från taken. Vi kallar den "hemma(g)jord" eftersom den är tillverkad här av de stora fågelkolonier som häckat på taken i decennier. Med jorden anlägger vi gräsmattor runt huset. Vi hugger ner träd som växer in i fasaden och innan konsthallen kan flytta till Lerlagret görs en omfattande sanering. Initialt står vi i lerdamm upp till knäna.

– 2021

Det andra pandemiåret och året då Gunnar Nylunds paradverk "Scanisaurus" fyller 50 år. Ifö Center-kollektivets arbete med att bevara och vidareutveckla Iföverkens kulturarv som knyter an till fontänen går upp på högvarv och kulminerar i en välbesökt utställning om fontänen och stort firande på torget. Gunter Büchau från Berlin skriver under sitt residens ett nytt musikstycke till Scanisaurus. Utomhusgalleriet och den nya, luftiga konsthallen är ett relativt tryggt besöksmål och verksamheten fortsätter under pandemin, om än i anpassad form. Ifö Center utses till "Årets Kultur" av Magasinet Skåne. De pågående residensen förlängs p.g.a. pandemin. Erika Emerén och spanska Attua Aparicio blir kvar extra länge och fördjupar sina arbeten. Båda residensen slutar med separatutställningar i Ifö Center Konsthall. Samarbetet med curatorgruppen SLAM fortsätter, liksom dansresidenset ihop med Danscentrum Syd. Ett stort antal personer som står långt från arbetsmarknaden hittar en plats på Ifö Center via EU-projektet Kaktusblomman och får stöd i vardagen.

– 2022

Den 24 februari eskalerar kriget i Ukraina. På Ifö Center töms skyddsrummen från fabrikens kvarlämnade bråte och residensboendet öppnas upp för skyddsresidens. Under året tar Ifö Center emot nio konstnärer och musiker från Ukraina. Flera kommer att bli kvar hos oss länge. Skyddsresidensen sker i samverkan med SWAN (Swedish Artist Residency Network) och Artists At Risk. Konsthallen visar "Ukraina-utställningarna", men också Jenny Berg, Malmö Väv och SLAMs "Fieldstation" med inbjudna konstnärer från olika länder. Det blir flera öppna ateljéer och workshopar av olika slag i konsthallen.

Om du vill stödja uppbyggnaden av Ifö Center kan du köpa en stöd-aktie, bli stödmedlem eller anmäla dig till vår volontärpool.

Kontakta oss på info.ifocenter@gmail.com eller läs mer under "Vänner".

woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
woman wearing black scoop-neck long-sleeved shirt
Esther Bryce

Founder / Interior designer

woman in black blazer with brown hair
woman in black blazer with brown hair
Lianne Wilson

Broker

man standing near white wall
man standing near white wall
Jaden Smith

Architect

woman smiling wearing denim jacket
woman smiling wearing denim jacket
Jessica Kim

Photographer