DANSRESIDENS/DANCE RESIDENCY

SOMMAR/SUMMER 2024

S T Ä N G D

Stipendiaterna för årets dansresidens på Ifö Center i samverkan med Danscentrum Syd och Brådjupa Dansfestival är utsedda! Stort grattis till Emelia Koberg och Maria Pelosi som tilldelas residensperioden i juli för att arbeta med sitt projekt "I knead dough" (Jag knådar deg).

Projektet är en hyllning till kroppens förmåga att bearbeta och integrera olika upplevelser, till undervärderat kvinnoarbete och en undersökning av magens kraft och visdom. Under projektet kommer allmänheten att få möjlighet att ta del av en visning/workshop.

Danscentrum Syd och Ifö Center utlyser ett gemensamt residens för två dansare sommaren 2024. Residenset innebär också medverkan på BRÅDJUPA, Blekinge Dansfestival. Residenset är ett första initiativ till samverkan mellan parterna för att öka förutsättningarna för danskonstnärer nationellt.

Danscentrum Syd and Ifö Center are happy to announce a residency for two dancers in the summer of 2024. The residency includes participation in Brådjupa, Blekinge Dance Festival. The residency is a first initiative for cooperation between the parties to increase the conditions for dance artists nationally.

Berätta för oss vad ni vill göra, varför det är viktigt, vad ni önskar er från oss och om ni vill ge något tillbaka till kollektivet på Ifö Center eller det kringliggande samhället (t.ex. en workshop för barn eller något annat publikt).

För att kunna söka residenset måste du vara medlem i någon Danscentrum-organisation.

Var: Ifö Center i Bromölla samt medverkan på Lokstallarna i Karlshamn. Bilder

Hur länge: 2 veckor + 3 dagar

När:
19 juli – 4 augusti 2024 samt
28 augusti – 1 september
(datum inte flexibla)

Boende: Boende för två personer ingår

Stipendium: 10.000 kr/person (totalt 20.000 kr)

Resor: Upp till 2.000 kr per person, mot kvitto

Ansök senast: 7 April
Besked: 10 april

Läs här för mer info

APPLICATION

Tell us what you want to do, why it is important, what you want from us and if you want to give something back to the collective or surrounding community (e.g. a workshop for children or something else public).

You have to be a member of a Danscentrum organization to apply for the residency.

RESIDENSDETALJER

Application deadline: April 7
Announcement: April 10

For more information read here

RESIDENCY DETAILS

Where: Ifö Center in Bromölla and participation at Lokstallarna in Karlshamn. Pictures

How long: 2 weeks

When:
July 19 – August 4 2024 and
August 28 – September 1 2024
(dates non-negotiable)

Accomodation: Accomodation for two people is included

Scholarship: 10,000 SEK/person (20,000 SEK in total)

Travels: Up to 2,000 SEK/person, with receipts

ANSÖKAN

KONTAKT/CONTACT:

Teresa, Ifö Center:
info.ifocenter@gmail.com
+46 708 74 05 62

Liv, Danscentrum Syd:
liv@danscentrumsyd.se
+46 733 44 49 56

Linda, Brådjupa:
linda.gribbe@regionteatern.se
0470-70 05 28