E L I N A T I T A N E

I utställningen ”Waves” samlas sju års skulpturala verk av den lettiska konstnären Elina Titane. Titeln knyter an till det flöde som definierar själva ordet ”vågor”- en dynamisk kraft där stigning och fall är evigt sammankopplade, en rörelse där den lägsta punkten är början på den högsta.

Trots sin stillhet inger Titanes storskaliga verk känslan av just rörelse. I ”Waves” förenas serierna ”Lost Cities”, ”Reflections”, ”Journey” och ”Sacred Plays”. Varje verk kan betraktas fristående, men bildar också en större helhet som ger en djupare inblick i Elina Titanes värld. Hon kombinerar enorm hantverksskicklighet med en närmast meditativ konstnärlig process och en slags intuitiv förståelse för naturens former. Varje verk växer långsamt fram i mötet mellan den mjuka leran och hennes fingrars rörelser.

Processen tar tid och är tålamodskrävande, fylld av möjligheter och utmaningar. Hon säger att verken är hennes försök att fånga det flyktiga. För henne handlar konst inte om att formulera koncept eller idéer, utan om lyckan i att förnimma och frammana det ogripbara, det vi upplever i skärlinjen mellan det medvetna och omedvetna. I arbetet med keramiken tar ögonblickets impulser form av en annan tid och ger skapandet en känsla av helighet som är central i Elina Titanes konstnärskap.

"Det är i rörelse som verkligheten uppenbarar sig"

Elina Titane, Waves (2024)

11/5–29/7 2024

"Waves"

Hjärtligt välkomna!

Elina Titane

Ifö Center Konsthall 11 maj - 29 juli 2024